Voor wie dit nog niet eerder heeft meegemaakt: 8 concrete tips voor effectief crisismanagement.

Uitgangspunt: focus op het maximaliseren van slagkracht en het minimaliseren van impact. Hou je hoofd koel, inventariseer scenario’s en mogelijkheden, neem beslissingen en direct actie. En communiceer goed en helder met je achterban.

Concreet:
1. zorg voor ‘n ‘slagkracht team’ van pro-actieve betrokken medewerkers
2. profiel: flexibele, snelle denkers met autoriteit en in staat om (razend)snel te beslissen
3. bepaal verschillende ‘worst case’ scenario(s)
4. bepaal de mate van waarschijnlijkheid van elk van deze scenario’s
5. bepaal actieplan(nen) en bespreek deze hoogfrequent met je team
6. pas plannen indien nodig direct aan
7. zorg dat je dagelijks (of vaker) over de meest actuele informatie beschikt
8. communiceer acties en ontwikkelingen hoogfrequent met alle stakeholders.

En ná de crisis? Goed om dan je businessplannen direct te evalueren en waar nodig te herijken.

Want de wereld verandert en we moeten door.