McSense 5-Stappenplan

STAP 1:
Workshop/Brainstorm (groeikracht in een dag)

Een hands-on, interactieve workshop die concrete organisatievraagstukken in kaart brengt aan de hand van de SP&P-formule en kerstboom. Na deze workshop snap je wat groeikracht voor je organisatie kan betekenen, weet je wat goed en fout gaat,  analyseer je de groeibarrierres, zet je de organisatie aan het denken, zorg je dat de problemen helder worden en genereer je praktische tips en actieplannen om een aantal zaken morgen al aan te pakken.

STAP 2:
3D Organisatie scan (opportunities/valkuilen)

Met onze uitgebreide ‘groeikrachtmonitor’ (gevalideerd en mede-ontwikkeld door Universiteit van Groningen – 490.000 ingezet in 10 landen) en diepte-interviews brengen we de groeikracht van je organisatie in kaart brengt. Er ontstaat een helder beeld over aanpak en consequenties van het groeikrachttraject waarmee we de organisatie kunnen omvormen tot een High Performance-organisatie.

STAP 3:
KickStartGroep
(actieplan maken)

Gedurende een maand kiezen, trainen en begeleiden we een groep van medewerkers die de leidende rol gaan spelen in het groeikrachttraject, de zogenaamde KickStartGroep.  Deze kopgroep wordt de interne katalysator van het groeikrachtproces en stelt in nauw overleg met de Business Accelerator het actieplan op, met daarin speciale aandacht voor de ‘quick wins’ en ‘golden nuggets’.

STAP 4:
Actie (actieplan en verbeteringen)

De KickStartGroep gaat aan de slag met het actieplan. Met steun van het management worden ideeén ontwikkeld, de rest van de organisatie wordt geinformeerd en betrokken. De beweging komt op gang; er komen steeds meer volgers waardoor een ‘kritische massa’ en kantelpunt ontstaat – de organisatie koerst aan op cultuur- en DNA verrandering.

STAP 5:
Bestendigen (beweging vasthouden)

Het groeikrachtproces is inmiddels stevig verankerd in de interne organisatie en uitgegroeid tot een brede beweging – de actieve opstart-rol van de Business Accelerators is niet meer noodzakelijk, ze trekken zich terug uit het proces. Het is wel belangrijk dat alle nieuwe inzichten en plannen blijvend de aandacht krijgen die ze verdienen – met dit programma voorkomen we dat door drukte en de ‘waan van de dag’ nieuwe ideeen en plannen niet voldoende (snel) tot wasdom komen. We hebben hiervoor een 12-maands activatieprogramma waarin we op afstand het proces ‘op de rails houden’ – deelnemers ontvangen hierbij regelmatig informatie- en inspiratie-stukken, krijgen activatieopdrachten (social media spelen hierin een belangrijke rol) en zullen een aantal keer met elkaar samenkomen. In overleg met opdrachtgever bestaat de mogelijkheid om aanvullende onderzoeken en activatieopdrachten in dit programma op te nemen alsook de optie